Boek over de Osingastate Langweer

Langweer - De bekende Jouster historicus en schrijver de heer Freark Ringnalda heeft nu ook een boek geschreven over de Osingastate in Langweer.

Daarin wordt de geschiedenis van de state vanaf haar ontstaan rond 1650 tot op heden uit de doeken gedaan met ook aandacht voor de herbouw van de state als gemeentehuis rond 1940. De geschiedenis van Langweer komt eveneens aan bod. Het eerste exemplaar van het boek is onlangs overhandigd aan jonkvrouwe C. van Eysinga, die haar vader vertegenwoordigde. De familie van Eysinga is in het verleden lange tijd eigenaar geweest van de state. Het boek dat 116 bladzijden telt, met veel illustraties in zwart-wit, is verkrijgbaar bij het Museum in Joure.