Eerste lespakket ‘Er reed een trein naar Sobibor’ voor kleinkinderen Schelvis

JOURE - Het eerste lespakket van ‘Er reed een trein naar Sobibor’ is donderdag aan de kleinkinderen Jules Schelvis uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Verzetsmuseum in Amsterdam.

‘Er reed een trein naar Sobibor’ is een educatief project voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Hierin staat de indringende getuigenis van Jules Schelvis (1921-2016), overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen, centraal. Schelvis was 22 jaar toen hij en zijn vrouw Rachel niet meer konden ontsnappen. Beiden werden op 26 mei 1943 opgepakt bij een razzia in hun woonplaats Amsterdam. Na een paar dagen verblijf in het doorgangskamp Westerbork werden zij in een trein met veewagons getransporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor. Na de oorlog bleek dat Schelvis de enige overlevende van zijn transport was. In 1982 startte hij een diepgravende onderzoek naar vernietigingskamp Sobibor en zette hij zijn oorlogservaringen op papier. Daarvoor ontving Schelvis in 2008 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Op basis van zijn meest recente boek Er reed een trein naar Sobibor ontstond in 2013 een bijzondere reeks concerten waarin de muziekminnende Jules zijn getuigenis aflegde, zittend tussen de leden van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, dat onder leiding van Jouster Jan Vermaning klassieke werken speelde. De muziek werd ondersteund met uniek beeldmateriaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Bij dit concert is nu een lespakket gemaakt. In de lessen leren leerlingen over de Tweede Wereldoorlog en worden zij uitgedaagd hun indrukken op creatieve wijze te verwerken. De Stichting Nationale Herdenking Joure wil met dit lespakket gevolg geven aan de indringende oproep van Jules: ,,Mijn wens is dat u mijn getuigenis, in begrijpelijke woorden, aan uw kinderen vertelt, zodat ook zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Zij kunnen het straks, als er geen getuigen meer zijn, mogelijk aan hún kinderen doorgeven, en die aan de hen volgende generatie. Als u dat, naar ik hoop, doet dan hebben u en ik met mijn getuigenis aan de nagedachtenis van 34.000 Joden uit Nederland een steentje bijgedragen.”

Scholen en andere geïnteresseerden kunnen het lespakket vanaf 13 oktober bestellen via de websites van de Stichting Nationale Herdenking Joure (www.erreedeentreinnaarsobibor.nl) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (www.kampwesterbork.nl/nl/onderwijs).