Fryske boeken lêze en besprekke

Joure - De kursus Fryske Skiednis en literatuer begjint op tongersdei 20 oktober 9.30 oere bij Miks Welzijn, Brugstjitte 1 de Jouwer.

Sieger Bijsterveld fertelt dan oer ‘Fryske Froulju yn de literatuer, de histoarje en de sosjale skiednis'. Ynformaasje: AFUK tel 058 2343079 l.kuiper@afuk.nl.