Column Knooppunt Joure | Wat gaan we doen bij de Hollandiastraat?

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 2: Wat gaan we doen bij de Hollandiastraat?

Als je bekend bent in Joure dan ken je hem wel, de Hollandiastraat. Dit is de doorgaande weg tussen Joure en Scharsterbrug. Bij de bouw van het nieuwe Knooppunt Joure gaan we ook hier aan de slag. Net als nu gaat de Hollandiastraat straks met een tunnel onder de A7 door. De nieuwe tunnel schuift iets op richting Scharsterbrug en Sneek. De fietsers en voetgangers houden een aparte rijbaan en de snelheid gaat omlaag naar 60 kilometer per uur. Voor het bouwen van de nieuwe Hollandiatunnel graven we eerst een gat van twaalf meter diep. Hier leggen we folie in, dit zorgt ervoor dat de bouwkuip waterdicht is. Bij het maken van deze zogenaamde folieconstructie komt er ongeveer 40.000 m³ grond vrij. Een deel hiervan gebruiken we weer bij de aanleg van de tunnel. Om ervoor te zorgen dat de folie goed blijft liggen wordt de vrijgekomen grond gedeeltelijk gebruikt om de folie af te dekken. Bij een deel van de ontgravingen en het leggen van de folie maken we gebruik van bronbemaling. Dit is een proces waarbij we grondwater oppompen en via een leiding afvoeren, de grondwaterspiegel wordt tijdelijk verlaagd. Om de folie goed aan te kunnen brengen moet er droog gewerkt kunnen worden, dit maakt bronbemaling noodzakelijk. Met de ontgraving en de bemaling starten we dit najaar. Zodra de folie goed op zijn plaats ligt kunnen we starten met de uiteindelijke bouw van de nieuwe tunnel. Dit gebeurt begin volgend jaar.

Lees ook deel 1: Vier Burendag bij Knooppunt Joure