Raad op bezoek bij De Trije Doarpen en Bantega

Echtenerbrug - De gemeenteraad van De Fryske Marren bracht donderdag een werkbezoek aan de dorpen Delfstrahuizen, Echtenerbrug, Echten en Bantega. Nauw betrokken bij dit bezoek waren de plaatselijke belangenverenigingen “De Trije Doarpen” en Bantega.

De gemeente De Fryske Marren kent veel dorpen en wijken, met ieder een eigen karakter. Het behouden en versterken van de leefbaarheid in die kernen is voor de gemeenteraad van groot belang. Dit kan de gemeente alleen mét de kernen zelf. Belangrijke gesprekspartners zijn de verenigingen voor plaatselijk belang en de wijkverenigingen. De dorpencoördinator speelt hierin ook een belangrijke rol. De middag en avond was deze dan ook aanwezig bij het bezoek van de grote groep raadsleden en de voorzitter van de raad, burgemeester Fred Veenstra. De raad heeft door dit bezoek een goede indruk gekregen van wat er leeft in de vier dorpen. De Trije Doarpen De boottocht over de Pier Christiaansloot, waar goed te zien was dat de kaden zijn opgeknapt, gaf een goede indruk van Echtenerbrug als watersportdorp. Ook zijn de contouren van het aanbouw zijnde recreatiepark goed te zien. Egbert Oenema van Plaatselijke Belang hoopt dat het strand ook een opknapbeurt krijgt, als de weg naar de nieuwe recreatiewoningen er straks ligt. Er zijn positieve ontwikkelingen te melden, onder andere de realisatie van een Multifunctioneel Sanitair Gebouw, het uitbreidingsplan Delfstrahuizen-west, maar ook pijnpunten, zoals het opnieuw bestraten van de Marwei , de verkeerssituatie rondom de Hoofdweg en het uitblijven van de bouw van de mast voor mobiele telefonie. Bantega Op ludieke wijze doet Hendrik Jan van Grienveen ‘via een webstream’ een boekje open over het dorp Bantega. In de schemering maakt het gezelschap een wandeling door het dorp met onverwachte gasten, die belangrijke items naar voren brachten: het bestaansbelang van de school, de zorg voor het welzijn van inwoners met een probleem en ook was een landbouwer uit de omstreken al vast begonnen met het aanleggen van de glasvezelkabel. Dit alles onder regie van de toneelvereniging Opnij Feriene. Met de cultuur gaat het voor jong en oud goed in Bantega. De inrichting van het dorp en omstreken kan beter. De bermstroken langs de Grietenijdijk en de Otterweg zijn een aanwinst, vooral vanwege het steeds zwaarder en breder worden van het landbouwverkeer. Meer bermstroken zijn zeker gewenst. Ook een fietspad naar Echten is een grote wens. Al met al zijn deze verbeteringen van belang voor een veiliger recreatief fietsverkeer en dat laatste geldt zeker ook voor “de trije doarpen”.