Nieuwe zorgaanpak in ouderencentrum De Flecke

JOURE - In woonzorg- en behandelcentrum De Flecke in de Midstraat in Joure is na een verbouwing gestart met een nieuwe zorgaanpak.

Op de verschillende afdelingen zijn nieuwe huiskamers voor de bewoners ontwikkeld. In de atmosfeer van kleinschalig wonen komen de bewoners beter tot hun recht. Op deze huiskamergroepen wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk gekookt, thee gedronken en spelletjes gedaan. Ook kunnen familieleden en bekenden aanschuiven aan de huistafel. In totaal wonen 75 ouderen in De Flecke, mensen met dementie, mensen met een lichamelijke beperking en mensen die tijdelijk verblijven omdat zij revalideren na een operatie.

Door deze verandering speelt De Flecke in op de veranderingen in de zorg. Mensen blijven langer thuis wonen. Ouderen die wel een indicatie krijgen voor een zorginstelling zijn zeer kwetsbaar. ,,Dat vraagt om meer deskundigheid en anders kijken naar wat mensen nodig hebben’’, vertelt locatiemanager Caroline Smits van De Flecke. Op verschillende andere locaties van Patyna, bijvoorbeeld in Lemmer en Balk is veel ervaring opgedaan met kleinschalige verpleeghuiszorg. ,,Wij merken dat dit recht doet aan onze cliënten. Kleinschaligheid voegt waarde toe voor onze cliënten. Naast professioneel hoogwaardige zorg, geboden door onze eigen zorgmedewerkers, artsen en andere behandelaars, willen wij onze groep bewoners vooral het woongevoel terug geven. Een soort van gezinssituatie na te bootsen. Er wordt zelf gekookt op de huiskamers en familie en andere bekenden van de bewoners maken onderdeel uit als ware het thuis.’’

De Flecke is één van 31 locaties van ouderenzorgorganisatie Patyna en is met name actief in het zuidwesten van Friesland.