Drie basisscholen van onderwijsgroep Primus behalen gezamenlijk vignet Voeding

DFM - 'De Beuk’ in Sint Nicolaasga, ‘De Brêge’ in Scharsterbrug en ‘’t Swannestee’ in Langweer nemen woensdag het vignet Voeding feestelijk in ontvangst. De scholen zijn hiermee ‘Gezonde school’ op dit thema en hebben een integrale aanpak ontwikkeld om het thema voeding op een effectieve manier vorm te geven.

Aanpak op de scholen Gedurende anderhalf jaar zijn de scholen gezamenlijk opgetrokken om elkaar te ondersteunen en van ideeën te voorzien. Zo werden onder andere vele tips uitgewisseld over in te zetten lesmethodes en werd er een gezonde week georganiseerd. Er is ouderbetrokkenheid geweest bij het ontwikkelen en opstellen van voedingsbeleid. Er zijn ouderavonden geweest en de medezeggenschaps- en ouderraad is betrokken bij het uiteindelijk opstellen van beleid binnen de school. Ook zijn leerlingen actief bezig in lessen over voeding en heeft het schoolteam helder welke visie zij op een gezonde voeding binnen hun school hebben ontwikkeld. Om het thema nader vorm te geven is samenwerking gezocht met de GGD en de beweeg- en cultuurcoaches uit De Fryske Marren. Activiteiten Op de scholen is een breed scala aan activiteiten bedacht om deze feestelijke gebeurtenis vorm te geven. Ouders kunnen op De Beuk op een ludieke manier een gezonde lunch samenstellen. Op De Brêge vindt een ‘ren-je-rot’ race plaats op het schoolplein en er wordt een gezonde lunch bereid door én voor de leerlingen. Bij ‘t Swannestee is naast de smoothiefiets een sponsorloop georganiseerd.