Hartfalen steeds groter probleem

SNEEK - Hartfalen wordt een steeds groter probleem in Nederland. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een gezamenlijk Antonius College met de Hart en Vaatgroep bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Momenteel kampen ongeveer 140.000 Nederlanders met deze aandoening die - op uitzonderlijke gevallen na - niet te genezen, maar wel te behandelen is. Omgerekend hebben ongeveer zeven op de duizend personen hartfalen. De verwachting is gezien de toenemende vergrijzing dat het aantal mensen met hartfalen zal stijgen. Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is om hartfalen te krijgen. Dat is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed rond te pompen door het lichaam. Dat kan ernstige gevolgen hebben. De behandeling is er meestal op gericht om het proces te vertragen of een halt toe te roepen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hart van iemand met hartfalen weer krachtig als vanouds. Daarvoor moet de oorzaak herstelbaar zijn, zoals een hartritmestoornis die met een pacemaker kan worden verholpen. De meeste mensen met hartfalen blijven echter de rest van hun leven onder medische behandeling. Patiënten moeten bovendien leren leven met de wetenschap dat zij kans hebben om eerder te overlijden, lichamelijk minder kunnen, medicijnen moeten nemen en niet meer alles mogen eten en drinken. Bij het Antonius College ging cardioloog Maarten Joosten in op: wat hartfalen is, wat de oorzaken zijn, behandeling, gedragsregels en onder andere hoe te voorkomen. Ook de laatste fase van het leven kwam aan bod. ,,Een mooi leven vraagt namelijk ook een mooi einde”, sprak hij de ademloos luisterende zaal toe. Daarnaast was er aandacht voor de psychologische kant van het verhaal. Klinisch psycholoog Josta Hofstee ging daarbij in op de impact die hartfalen kan hebben op de persoon in kwestie, in het dagelijks leven en voor de toekomst. Ook voor de naasten van iemand met hartfalen zijn er gevolgen. Ze krijgen ineens en rol als mantelzorger en ook hun dagelijks leven en toekomstplannen veranderen. Jeanette Stamps, regioconsulent Noord-Nederland van de Hart en Vaatgroep (www.hartenvaatgroep.nl) ging in op belangenbehartiging van deze patiëntenvereniging. Ook waren zij met een stand aanwezig, waarbij informatie werd gegeven. Dat het college groots werd aangepakt, bleek ook uit het feit dat daarnaast vanuit het ziekenhuis fysiotherapeut Bernard Vossenberg en diëtiste Nelleke Dinkla aanwezig waren. Zij gingen respectievelijk in op het belang van bewegen in relatie tot het voorkomen van en behandeling bij hartfalen en gezonde voeding ter voorkoming van deze ziekte. Zie www.dieetook.nl. Hartfalen, zo werd duidelijk, ontstaat onder andere door een hartinfarct, een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of bijvoorbeeld een hartklepprobleem. Ook roken, suikerziekte, stress, te hoog cholesterol en weinig bewegen zijn risicofactoren. Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op hartfalen, zoals: kortademigheid, hoesten/piepende ademhaling, gewichtstoename, dikke enkels, vermoeidheid, duizeligheid en bijvoorbeeld verminderde eetlust. Joosten: ,,Wie hartfalen heeft kan wel zaken blijven doen als werken, naar de sauna en bijvoorbeeld met vakantie gaan. Het kan vermoeiend zijn, maar zoek de grens maar op en bespreek deze met de huisarts of cardioloog.” Het Antonius College over hartfalen wordt herhaald op 28 februari 2017. Deze vindt dan plaats in theater ’t Voorhuys in Emmeloord. Informatie hierover komt te zijner tijd te staan op www.mijnantonius.nl.