KEK: Kultueredukaasje mei Kwaliteit

LEMMER - Wat zijn de resultaten van vier jaar Kultueredukaasje mei Kwaliteit in gemeente De Fryske Marren?

Donderdag 3 november 2016 vindt in het Ir. D.F. Woudagemaal een regiobijeenkomst plaats, waar naast een terugblik op het project dat de cultuureducatie op de Friese basisscholen een flinke impuls moet geven, ook de verbinding tussen cultuureducatie en andere vakgebieden in het basisonderwijs aan de orde komt.

,,Het KEK-project ging in 2013 in onze gemeente van start met een drieledige einddoelstelling’’, vertelt Simone de Milde, regiocoördinator. ,,In de eerste plaats was dat het inventariseren van lokale cultuuraanbieders en het realiseren van een platform voor hen, waarbij zij hun aanbod kunnen afstemmen op elkaar. Zo bood KEK basisscholen in De Fryske Marren de mogelijkheid om gratis kennis te maken met een voor hen onbekend aanbod. In de tweede plaats was dit het begeleiden van scholen die (delen van) hun leergebied kunstzinnige oriëntatie willen verbinden aan hun identiteit (KEK-cultuurscholen). De derde doelstelling was minimaal twee netwerkbijeenkomsten per schooljaar organiseren voor de uitwisseling van ideeën tussen scholen en aanbieders.’’

,,Op alle terreinen zijn mooie resultaten geboekt. Er is driemaal een brochure verschenen met het aanbod van alle cultuuraanbieders en alle scholen in de regio. It Haskerfjild (Joure), Daltonschool St. Jozef (Lemmer), De Reinbôge (Bantega) en Onderwijsteam Nannewiid (drie locaties) hebben ieder met hun eigen speerpunten gewerkt aan het verankeren van cultuureducatie in hun onderwijsprogramma. Met deze scholen wordt verder gewerkt aan borging en ambassadeurschap. Tot slot heeft er afgelopen jaren een aantal mooie inspiratie- en netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden met interessante gastsprekers.’’

,,In de afgelopen vier jaar zijn veel stappen gezet om cultuureducatie een stevigere plaats te geven op de basisscholen. Dit is natuurlijk een ‘work in progress', waar we de komende jaren mee doorgaan. Daarvoor is gelukkig een nieuw KEK-plan voor vier jaar uitgewerkt. Projectleider Anne Graswinckel (Lân fan Taal/Keunstwurk) zal het nieuwe KEK-project toelichten tijdens de bijeenkomst op 3 november.’’

Gea de Jong-Oud