Nieuw Fries festivalbeleid vanaf 2017

DFM - Vanaf 2017 werkt de provincie Fryslân met een nieuw festivalbeleid. Er is nu een aparte subsidieregeling met een onafhankelijke commissie voor festivals.

Festivals kunnen hun aanvraag vanaf 7 november 2016 indienen. Voor de komende vier jaar is er ruim € 1,2 miljoen beschikbaar. Alle festivals in Fryslân staat het vrij om een aanvraag in te dienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen op kwaliteit en maatschappelijke waarde. De commissie maakt een rangschikking op basis van vooraf opgestelde criteria. Hieruit volgt een advies aan het college van Gedeputeerde Staten. Openstelling De regeling is open van 7 tot en met 23 november 2016. Het gaat om een aanvraag voor twee jaar (2017 en 2018). Voorheen gold de aanvraag voor één jaar. De provincie bracht de festivalorganisaties eerder al op de hoogte van de openstelling. Zo konden festivals zich hierop voorbereiden. Veel festivals hebben hun plannen voor de komende jaren al klaar. In 2018 stelt de provincie de regeling opnieuw open voor 2019 en 2020. Spreiding Voor de spreiding en diversiteit deelt de provincie de aanvragen op in drie categorieën. Dit zijn de categorieën Podiumkunstenfestival Leeuwarden, Podiumkunstenfestival Fryslân en Media-, beeldende kunst- en letterenfestival Fryslân. Vertrouwen Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Festivals spelen een steeds grotere rol in het culturele aanbod in Fryslân. Ze stimuleren ontwikkeling van jong talent en zijn bij uitstek een plek voor innovatie en vernieuwing. Met deze regeling zorgen wij voor een goed onderbouwde en eerlijke subsidieverdeling. Dit biedt duidelijkheid richting festivalorganisaties. De signalen hierover vanuit de organisaties waren helder. Daar hebben wij naar geluisterd. We kunnen met vertrouwen naar de toekomst kijken, met in het bijzonder Leeuwarden – Fryslân 2018”. Het festivalbeleid komt voort uit de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen 2017-2020 van de provincie Fryslân. Meer informatie over het festivalbeleid en de aanvraagprocedure staat vanaf 7 november op www.fryslan.frl/subsidies.