PvdA Fryske Marren stelt in open brief vragen over besteding zorggeld

Joure - De Partij van de Arbeid De Fryske Marren stelde vrijdag in een open brief vragen aan het College van B & W vragen over het zorggeld. Dit naar aanleiding van het landelijke onderzoek door Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat over 2015 bijna 1,2 miljard euro van het zorgbudget niet is besteed.

‘Voor iedereen in de zorg die de afgelopen jaren heeft ingeleverd is dit een klap in het gezicht’ schrijft afdelingsvoorzitter Teunis van der Veen. ‘Het mag niet zo zijn dat gemeenten hun kas spekken met geld dat bedoeld is voor de zieken en zwakken in onze samenleving. De reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is wat ons betreft dan ook onacceptabel. Doel van elke gemeente zou moeten zijn om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijke zorg te realiseren. Geld oppotten of benutten voor andere zaken past daar niet in.’ Bij zo'n groot bedrag ontstaat volgens de voorzitter het beeld dat vrijwel elke gemeente geld heeft overgehouden op het zorgdossier, ook gemeente De Fryske Marren. ‘Daarom verzoeken wij u om zo snel mogelijk aan alle inwoners aan te geven hoe het in onze gemeente zit: Hoeveel zorggeld is er in 2015 in De Fryske Marren overgebleven? Hoe komt het dat dit geld niet is besteed? Wat gebeurt er met dit geld? En hoe zorgt de gemeente ervoor dat het zorggeld in volgende jaren wel volledig aan zorg wordt besteed?’