Handtekeningenactie

JOURE - Waar is de brievenbus gebleven? Zeer te betreuren is de verplaatsing van de brievenbus van De Merk naar de Sinnebuorren.

Slecht toegankelijk bovendien, met name voor ouderen. Vandaar de actie om tot terugplaatsing te komen bij De Merk. Een ieder kan ter ondersteuning van deze actie, bij Primera de handtekening op een lijst zetten. Hoe meer hoe beter. Bewoners van De Borgerstins