Fryske Krite speelt ‘Lamelos’

JOURE - Fryske Krite De Jouwer speelt Lamelos. Het stuk is gebaseerd op de VPRO serie Loenatik, dat speelt in de inrichting Zonnedael.

Tjerk Kooistra heeft het stuk geschreven en vrij bewerkt naar deze serie. In de privékliniek Lamelos worden vijf psychiatrische patienten behandeld. Ze betalen daar een vermogen voor en worden goed verzorgd door zuster Tialde. Zij heeft er haar handen vol aan en dat is niet zo vreemd, want de patienten zijn allemaal zo gek als een deur. Tialde is dan ook zeer ingenomen met de komst van een stagiare, die haar wat werk uit handen neemt en allerlei oefeningen doet met de patienten. De directeur van de instelling doet zijn best om de boel op de rit te houden, maar dat valt nog niet mee. Een stuk in vijf korte bedrijven, waar genoeg valt te lachen. De regie is in handen van Elske Roorda. Het stuk wordt gespeeld op 12, 13, 18 en 19 november in Party- en Zalencentrum ’t Haske in Joure. Kijk voor meer informatie op www.fryskekrite.nl.