Bijeenkomst over dichtslibben Nannewiid

OUDEHASKE - Op initiatief van de Warena, de coöperatieve vereniging aan het Nannewiid, zal het Dorpsbelang Oudehaske op 15 november om 20.00 uur in het Kulturhus in Oudehaske een bijeenkomst beleggen.

De doelstelling van deze bijeenkomst is om alle aspecten, waaronder onder andere aspecten aangaande de volksgezondheid, flora & Fauna, recreatie, verenigingen & bedrijven om van de huidige verslibbing van Het Wiid te inventariseren. Tevens willen ze graag de mogelijkheden om tot een structurele oplossing van de problemen te komen aan de orde stellen. Dorpsbelang Oudehaske roept alle aanwonenden en andere belanghebbenden op om deze avond bij te wonen. Zij verzoeken omwonenden om de aspecten die voor dorpsbewoners van belang zijn aan te dragen zodat ze alle aspecten in kaart kunnen brengen. Indien verhinderd is het mogelijk om schriftelijk (of per e-mail) steun voor dit initiatief uit te spreken en de belangrijke aspecten, opmerkingen en eventuele voorstellen tijdig in te dienen bij Dorpsbelang. Ook zijn Staatsbosbeheer, Gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslan uitgenodigd om deze avond bij te wonen.