Omvangrijke renovatie kerk Terkaple

Terkaple - De Protestantse kerk in Terkaple ondergaat een grondige renovatie met als hoofddoel dit gezichtsbepalende gebouw te behouden voor het dorp.

"De kerk werd gebouwd in 1854," vertelt Ultsje Brink, kerkrentmeester van de kerk. "Wij kregen een waarschuwing van de Monumentenwacht dat de muur achter het koor aan het verzakken was. Zelf hadden wij al gezien dat grote grafstenen in de kerk ook wegzakten. Hier moest wat aan gedaan worden. Met begeleiding van St. Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland, die het bestek schreef van de uit te voeren werkzaamheden, zijn we gestart. Het bestek is aangeboden aan drie aannemers, waarvan Bouwbedrijf Cornel in september begonnen is met de werkzaamheden." "De kerk zelf is geen officieel monument maar valt wel onder de categorie 'beeldbepalend en karakteristiek'. De twee grote grafstenen staan wel als officieel monument geregistreerd en het kerkhof is een groenmonument. De kosten van de totale renovatie zijn € 240.000. Wij zijn heel actief om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Van de provincie, de gemeente en Stichting Westermeer hebben we op dit gebied veel steun gekregen. Ook de gemeenteleden dragen bij. Daarnaast hebben we diverse Fondsen aangeschreven, waarbij we in de gelukkige omstandigheden waren dat we ter informatie gebruik konden maken van het rapport dat Peter Wester voor zijn afstudeeropdracht als Kunsthistoricus over onze kerk heeft geschreven." "Tijdens de herstelwerkzaamheden is een 531 jaar oude grafzerk van de Friese edelman Tjepke van Oenema ontdekt, heel bijzonder. De Fryske Akademy heeft het opschrift in het oud-Fries en Latijn ontcijferd. De renovatie is in volle gang. Er wordt een betonconstructie op palen geconstrueerd. Deze palen worden zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de verzakte muur van de kerk geplaatst. Hierop worden door de muur van de kerk heen grote betonnen blokken aangebracht. Op die manier wordt de muur gefixeerd. Ook de toren wordt gerenoveerd en andere zaken zoals het schilderwerk worden aangepakt. Over de grootste grafsteen in de kerk wordt een glazen plaat gelegd. Na deze renovatie is onze kerk weer klaar voor de toekomst." Gea de Jong-Oud