Amnesty International Joure zoekt vrijwilligers

JOURE - Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten die ieder mens ter wereld heeft. Deze rechten garanderen ieders vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Amnesty International doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Amnesty International, afdeling Nederland is opgericht in mei 1968 en is één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty. Amnesty Nederland richt zich ook op verbetering van de mensenrechtensituatie in ons eigen land. Zo’n 255.000 mensen in Nederland zijn lid van de organisatie. De landelijke organisatie voert actie en ondersteunt acties van lokale groepen in het land.

Eén van de speerpunten van Amnesty is het ondertekenen van petities en het schrijven van brieven naar regeringsleiders om druk uit te oefenen op autoriteiten om mensenrechten-schendingen te voorkomen of te beëindigen. Door grootschalige acties te voeren worden dikwijls gewetensgevangenen vrijgelaten, krijgen zieke gevangenen medische verzorging of worden doodsvonnissen omgezet of uitgesteld.

Werkgoep Amnesty Joure zoekt vrijwilligers die affiniteit hebben met mensenrechten en bereid zijn zich daarvoor in te zetten. De werkgroep is een kleine gezellig groep en vergadert gemiddeld eens per twee maanden. Als je belangstelling hebt om eens een vergadering bij te wonen kun je contact opnemen met Piety hooghiemstra, tel.nr. 0513413673