Week van respect op Westermarskoalle

JOURE - De elfde editie van de Week van Respect vond van 7 tot en met 13 november plaats: een initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten.

Op woensdag 9 november bezocht wethouder Frans Veltman in het kader van de Week van het Respect de Westermarskoalle. Veltman sprak over de verkiezingen in Amerika, het respectvol met elkaar omgaan in de sport en in de maatschappij en wist persoonlijke anekdotes te vertellen. De kinderen uit groep acht waren zeer geboeid en stelden de wethouder dan ook de nodige vragen. Gezien zijn onderwijsachtergrond had de wethouder weinig moeite om de kinderen te boeien, vooral zijn voorbeelden uit de praktijk spraken de kinderen enorm aan.