Christen Unie: Fryslân komt 142 MW windenergie tekort in 2020

FRYSL - ÂN Het risico is groot dat Fryslân in 2020 lang niet zoveel windenergie levert als door de provincie is toegezegd. Die conclusie trekt de ChristenUnie uit het rapport ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

In het rapport wordt maar liefst 85 procent van de molens op land als kwetsbaar voor sanering aangemerkt. De ChristenUnie vraagt aan het college van GS wat de gevolgen voor Fryslân zijn bij het niet halen van de doelstelling. Fryslân heeft toegezegd om in 2020 530,5 MW windenergie te leveren. Tot aan 2020 zullen echter meer molens verdwijnen dan er aan nieuwe worden geplaatst, concludeert het rapport van de RvO. Dat ligt deels aan de strenge regels van de Provincie en deels aan de lage energieprijs. Windmolens in Fryslân mogen alleen nog worden vervangen door een nagenoeg identiek exemplaar. Deze molens hebben een beperkte masthoogte en leveren per molen veel minder energie dan de moderne molens. Een groot deel van deze oude molens verliest eind 2017 de subsidie en zal onder de huidige regelgeving niet worden herbouwd. Tot nu toe telt Fryslân de windenergie die deze molens op land opwekken, mee bij het behalen van de doelstelling. ´Fryslân neemt 530,5 MW voor zijn rekening van de 6000 MW die landelijk is afgesproken. Daarvoor wordt ondermeer Windpark Fryslân ingericht,’ aldus Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de staten. ´Windpark Fryslân moet 316 MW opleveren, de rest komt van molens op het land. Maar het overgrote deel ervan dreigt nu stil te komen staan, te worden verkocht of afgebroken.’ De ChristenUnie vraagt Gedeputeerde Staten om regie te nemen op windenergie. ‘Als de doelstelling niet gehaald wordt, is het risico groot dat het Rijk plaatsen in Fryslân aanwijst waar molens moeten komen,’ verwacht De Vries. ‘In dat geval heeft de provincie het nakijken.’ De ChristenUnie in Fryslân kreeg de afgelopen maanden diverse signalen dat het behalen van de doelstelling voor windenergie in gevaar komt door het ontmantelen van oude molens. ‘Daarom hebben we GS al een aantal keren gevraagd om een lijst van molens dat nu en in 2017 stopt. ‘Die hebben we tot nu toe niet gekregen.’