Uurwerk terug bij Martena

FRANEKER - Burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel en professor Jouke de Vries van de University Campus Fryslân namen het uurwerk voor het museum in ontvangst.

De Academiekerk in Franeker werd in 1842 afgebroken, alleen de toren overleefde en werd verplaatst naar een ander deel van het oorspronkelijke universiteitsgebouw. De klok en het uurwerk zijn toen meeverhuisd.

Jacob ten Hoeve, klokkenspecialist uit Joure, heeft het uurwerk bekeken en denkt dat het oorspronkelijk een waaguurwerk was. Dit zou betekenen dat het uurwerk van voor 1657 is, toen werd namelijk door Christiaan Huygen het slingeruurwerk uitgevonden. Het uurwerk is later omgebouwd naar een slingeruurwerk.

Het uurwerk is in de jaren zestig van de vorige eeuw vervangen door een elektrisch uurwerk. Omdat het oorspronkelijke uurwerk naar de schroot dreigde te gaan, is het door een medewerker van het Psychiatrisch Ziekenhuis, dat toen in de voormalige universiteitsgebouwen was gevestigd, in zijn kantoor gezet. Na zijn pensionering heeft de medewerker het, met toestemming van zijn superieuren, mee naar huis genomen. De nazaten van de redder, de gebroeders Boonstra, hebben het uurwerk nu geschonken aan Museum Martena.

Er zijn nog maar weinig objecten die verwijzen naar de tijd dat Franeker een universiteitsstad was. Wat er is, bevindt zich grotendeels in de collecties van Museum Martena en Tresoar. Dat dit uurwerk nu opduikt noemt Museum martena een belangrijke gebeurtenis.

,,Wij zijn daarom blij dat de burgemeester als vertegenwoordiger van de stad Franeker en professor De Vries als vertegenwoordiger van de nieuwe universiteit in Friesland het uurwerk voor het museum in ontvangst hebben willen nemen.”