Tijdelijke verkeerslichten Hollandiastraat

JOURE - Knooppunt Joure start maandag met zandrijden bij de oversteek van de Hollandiastraat. Om de verkeersveiligheid te vergroten, worden hier tijdelijk verkeerslichten geplaatst.

De locatie van de oversteek is halverwege de Hollandiastraat tussen het kruispunt met de Haulstersingel en de bocht. Een verkeersregelaar assisteert de fietsers. Daarnaast regelt de verkeersregelaar de oversteek van het werkverkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de doorstroming van het reguliere wegverkeer. De oversteek voor werkverkeer is nodig voor de aan- en afvoer van zand en folie. Hiermee beperkt Knooppunt Joure het werkverkeer op de openbare weg. De tijdelijke verkeerslichten in de Hollandiastraat zorgen ervoor dat de rijbaan toegankelijk blijft voor alle type wegverkeer, waaronder ook landbouwverkeer, het openbaar vervoer en mogelijk exceptioneel transport. Planning Volgens de huidige planning blijven de verkeerslichten tot begin februari van 2017 actief, de snelheidsborden tot eind februari.