Drukte van belang bij Sint- en Pietenhuis

JOURE - Op zaterdagmiddag 26 november was het een drukte van belang bij het Sint- en Pietenhuis. Hulppieten hadden doeplaten van het VVV/Museum uitgedeeld aan alle kinderen van groep 1 tot en met 4 in Joure.

Hiervoor waren prijzen beschikbaar gesteld door de WIH en Sinterklaas kwam deze samen met de Pietenband uitreiken bij het huis. Het was bijzonder leuk voor Sint en Piet dat veel kinderen de brievenbus bij het Sint- en Pietenhuis hadden gevonden. Sinterklaas verblijft nog tot zijn verjaardag in het Sint- en Pietenhuis, dus post blijft welkom.