Een half miljoen euro voor jonge boeren

FRYSL - ÂN Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 stelt de provincie Fryslân een half miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren.

Jonge boeren (tot 41 jaar) kunnen subsidie aanvragen voor onder andere zonnepanelen en windmolens. Ook voor bijvoorbeeld emissiearme stalvloeren. Dat zijn vloeren die urine en mest scheiden. Dit zorgt voor een daling van de stikstofuitstoot. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Begin dit jaar al 38 boeren Eerder dit jaar stelde de provincie Fryslân al 1 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren. Tussen 1 maart en 15 april 2016 konden jonge boeren (tot 41 jaar) subsidie aanvragen. In totaal zijn er in Friesland 38 aanvragen gehonoreerd. De meeste aanvragen waren op het gebied van energiebesparing. Plattelandsontwikkeling Programma POP3 De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Daarbij is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is landelijk totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP. Meer informatie Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.fryslan.frl/POP3. Daar staat ook de lijst van de investeringen die jonge boeren kunnen doen met de subsidie.