Projecten meertalig programma 2018 kunnen los

DFM - Lân fan Taal kan € 2,63 miljoen tegemoet zien voor de uitvoering van de plannen voor Kulturele Haadstêd-jaar 2018 en verder.

Gedeputeerde Staten besloten vandaag het bedrag – uit het totale budget van € 5,1 miljoen - voor de diverse plannen van Lân fan Taal en de aangesloten instellingen te reserveren. Een deel is bestemd voor de open subsidieregeling, waarop iedereen met eigen producties aanspraak op mag maken. Lân fan Taal is een van de grootste programma’s rond Kulturele Haadstêd 2018 en wordt aangevoerd door de provincie zelf. Het programma gaat over Fries, meertaligheid en taalbeleving in al zijn facetten. Op het Oudehoofsterkerkhof in Leeuwarden wordt de Taalekspo gebouwd, die het centrum van meertaligheid in Europa wordt. Het gebouw is permanent en blijft dus na 2018 staan. Het Leeuwarder festival Explore The North neemt daar de programmering van de multimediale tentoonstelling op zich, waarvoor € 99.000 beschikt is. Buiten de ekspo zal Explore The North in 2018 uiteenlopende festivals onder de vlag van Lân fan Taal opzetten. Open programma Nieuw is het open programma van Lân fan Taal, waar in 2017 iedereen in drie periodes zijn plannen voor mag indienen via de provinciale website. In december wordt meer bekendgemaakt. Verder wordt het vastgestelde bedrag besteed door partnerorganisaties als Keunstwurk, die een educatieprogramma binnen Lân fan Taal opzet en Afûk die onder andere de Leeuwarder Prinsentuin omtovert naar talentuin, een taalpaviljoen in de stad realiseert en met de Taalkaravaan in 2018 door heel Fryslân gaat. Tresoar, Fryske Akademy, Historisch Centrum Leeuwarden en Omrop Fryslân verzorgen tentoonstellingen, digitale middelen, mienskipsprojecten en multimediale middelen op het gebied van Lân fan Taal. De partners dragen zelf ook financieel bij. Net als gemeente Leeuwarden, die investeert in de herinrichting van de Groeneweg vanwege Lân fan Taal. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘Lân fan Taal is in boppeslach foar Fryslân en it Frysk. It jier 2018 is net folslein sûnder de meartaligens dy’t ús sa bysûnder makket. It programma is ek in geweldige reden foar de ferskate Fryske ynstânsjes om mei-inoar op te arbeidzjen. En wat meitsje we der mei ús allen sa wat moais fan!’