Dorpen inspireren elkaar tijdens projectencarrousel

JOURE - De Fryske Marren vindt het belangrijk dat er leefbare dorpen en wijken zijn en wil samen met de inwoners de fysieke, de economische en de sociale leefbaarheid in stand houden en daar waar nodig verbeteren.

Sinds 2014 hebben 51 projecten een bijdrage uit het kernenbudget of een andere subsidie ontvangen. Daarmee is een flinke impuls aan de leefbaarheid in de dorpen gegeven. Om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren, organiseert gemeente De Fryske Marren op woensdag 30 november de Projectencarrousel. Tijdens deze bijeenkomst laten de dorpen aan elkaar en andere belanghebbenden zien wat zij de afgelopen jaren op het gebied van leefbaarheid hebben gerealiseerd. “Mééér dan stenen” Bij het ontstaan van gemeente De Fryske Marren is het kernenbeleid “Mééér dan stenen” ontwikkeld. Hierbij staat de leefbaarheid in onze kernen voorop. En daarbij gaat het niet alleen om fysieke en economische zaken zoals fietspaden, wegen, winkels en gebouwen. Het gaat ook om de inwoners en de manier waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. De Fryske Marren vindt het belangrijk dat er leefbare dorpen en wijken zijn, waar inwoners zich onderling verbonden voelen en waar burenhulp nog gewoon is. De gemeente voelt zich betrokken en wil samen met de inwoners de fysieke ,de economische en de sociale leefbaarheid in stand houden en daar waar nodig verbeteren Bijdrage aan projecten Sinds 2014 hebben 51 projecten een bijdrage uit het kernenbudget of een andere subsidie ontvangen. Er is in totaal € 1,8 miljoen geïnvesteerd in de projecten in de dorpen. Gemeente De Fryske Marren heeft € 343.000,- subsidie verstrekt en provincie Fryslân € 329.000,- uit het Iepen Mienskips Fûns. Dat betekend dat het resterende deel door de dorpen zelf gerealiseerd is met behulp van andere subsidies en zelfwerkzaamheid. Een prachtig resultaat van samenwerking! De projectencarrousel Om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren organiseert gemeente De Fryske Marren de Projectencarrousel. Tijdens deze bijeenkomst laten de dorpen aan elkaar en andere belanghebbenden zien wat er de afgelopen jaren op het gebied van leefbaarheid is gerealiseerd. Ook organisaties van buiten de gemeenten, die het verstreken van de leefbaarheid in de dorpen tot doel hebben, zijn aanwezig om hun aanbod te presenteren. Daar kunnen de dorpen profijt van hebben. Tenslotte is de bijeenkomst ook bedoel om ook andere partijen, zoals de gemeenteraad, kennis te laten maken met de resultaten van het kernenbeleid.