Friese Anjer voor Buog

JOURE - BUOG heeft de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân ontvangen. De prijs bestaat uit een speld, een oorkonde en een bedrag van €2.500.

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, Joan Leemhuis reikte de Friese Anjer op 30 november in Leeuwarden uit. De Bedenkers & Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen zijn verrassend, vernieuwend en leggen in originele theaterproducties een verbinding tussen professionals, amateurs en de plaatselijke bevolking. Met de Fries Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 2.500. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân. Zie ook: Buog brengt theater en ouderen samen