Fotoreportage | Skûtsje weer thús in De Kolk

JOURE - Het Jouster skûtsje Oeral Thús ligt, na twee jaar afwezigheid, weer in De Kolk. Het schip is vrijdagmiddag over de Tolhuisbrug getild. Het skûtsje wordt net als voorgaande jaren weer verlicht.

De Oeral Thùs is in 1924 gebouwd op de werf van Jan Oebele van der Werff in Buitensverlaat. Aanvankelijk bedoeld als vrachtvaarder onder zeil voor het vervoer van terpaarde en zand. Toen daar geen droog brood meer in te verdienen was werd het schip omgebouwd tot woonark. In 1976 kocht Kees Koehoorn het woonschip en bracht het weer terug in de oorspronkelijke staat. Zijn doel was om er in de SKS-wedstrijden mee uit te komen. Dat lukte niet omdat het maximum aantal van 14 skûtsjes al bereikt was. Een alternatief was om in de IFKS uit te komen. In 1987 werd Andre Hoek met het schip, dat inmiddels een goede reputatie had opgebouwd, kampioen in de A-klasse. Door de goede resultaten geïnspireerd, kocht de Jouster eigenarencommissie het skûtsje. De naam” Oeral thùs”, die het vanaf de tewaterlating heeft gehad, bleef gehandhaafd. Anne Tjerkstra, die al als schipper voor Joure uitkwam met zijn voorganger : ” De Vlecke”, was de eerste schipper op deze nieuwe aanwinst. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door Peter Syperda, Allard Syperda, Jitze Grondsma en vanaf 2007 door de huidige schipper Dirk Jan Reijenga. Volgens kenners behoort het schip tot een van de snelste in de vloot. Vanaf 2010 scoorde de Oeral Thûs bij de eerste vijf. Het Jouster Skûtsje behaalde in 2015 voor het eerst sinds 1945, het begin van de SKS-competitie, de felbegeerde kampioenstitel. De veertien SKS skûtsjes zijn verschillend van vorm en afmetingen. Om de competitie zo eerlijk mogelijk te maken is de potentiele snelheid van de schepen gekoppeld aan het toegestane hoeveelheid vierkante meters zeil dat gevoerd mag worden. Een snel skutsje heeft wat minder vierkante meters zeil en een langzaam schutje wat meer. In 2011 is bepaald dat het aantal vierkante meters ook gekoppeld wordt aan de vorm van het zeil, het silhouet. Voor het Jouster skutsje ontstond daar een probleem. Het vanaf dat moment verplichte silhouet past niet op het skutsje. Het SKS-bestuur zegde toe zich sterk te maken voor een oplossing. Die is er tot op de dag van vandaag nog niet. De eigenarencommissie en de bemanning maken zich daar ernstig zorgen over, omdat de Oeral Thûs niet kan zeilen zoals anderen wel kunnen. Het is ook nog maar de vraag of er wel een passende oplossing komt en of de ledenvergadering van de SKS akkoord zal gaan met een eventuele voorgestelde oplossing. Daarmee komt de vraag naar voren of de Oeral Thus in 2017 met gelijkwaardige kansen aan de SKS wedstrijden deel kan nemen. Dit wordt vervolgd.