Schrijfmarathon Amnesty International

JOURE - Amnesty-werkgroep Joure houdt op 10 december de jaarlijkse schrijfmarathon. Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Amnesty Nederland organiseert de Schrijfmarathon voor de vierde keer. Vorig jaar zijn vanuit Nederland 101.892 brieven verstuurd. Dit jaar ligt het streven op 150.000 brieven, want hoe hoger de stapel brieven, des te groter is de vuist tegen onmacht.

Op zaterdag 10 december van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Doopsgezinde kerk in de Midstraat Joure. It Skarsterkoar treedt om 16.15 uur op.