CU wil weten waarom Green Deal-doelstelling niet is behaald

LEEUWARDEN - Friesland heeft bij lange na niet zoveel elektrische oplaadpalen neergezet als was bedoeld. Van de aanvankelijk 225 elektrische oplaadpalen zijn er slechts 113 oplaadpalen gerealiseerd.

De ChristenUnie is verbaasd over dit grote verschil. De Statenfractie wil weten waarom de doelstelling niet is behaald. Statenlid Richard Klerks: ‘We zijn inmiddels een jaar verder en we hebben tot op heden geen verklaring gekregen waarom de doelstelling bij lange na niet is gehaald.’ Het Fries merenproject wil (toeristische) voorzieningen in Fryslân stimuleren. Daarom is er het uitvoeringsagenda ‘Elektrische Varen 2012-2015’ opgesteld. Hierin staat een aantal doelstellingen geformuleerd die het elektrisch vervoer in Fryslân moet verbeteren. Eén van de zogenaamde ‘Green Deal’-doelen is dat er 3000 elektrische boten moeten varen op de Friese wateren. Daarvoor wil Fryslân het aantal oplaadpalen vergroten. De ChristenUnie wil nadrukkelijk weten of er in de toekomst alsnog de benodigde oplaadpalen worden gebouwd en binnen welke termijn. De Statenfractie dient daarom schriftelijke vragen in.’