VVD Greiden, Marren & Wad opgericht

DFM - De VVD-afdelingen van Súdwest Fryslân, De Friese Meren, Harlingen en een deel van Littenseradiel gaan voortaan samen in het lokaal netwerk VVD Greiden, Marren & Wad.

De leden van de drie afdelingen hebben hier unaniem mee ingestemd tijdens een oprichtingsvergadering op 7 december in Sneek. VVD Greiden, Marren & Wad sluit hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Elsbeth van Haselen (Voorzitter, Súdwest Fryslân), Franke Doting (Vice-voorzitter, Súdwest Fryslân), Johan Stoop (Penningmeester, Súdwest Fryslân ), Liliane van Randen (Secretaris, Harlingen), Wietse Ligthart (Algemeen bestuurslid, Littenseradiel), Durk Douma (Algemeen Bestuurslid en contactpersoon Fractie Littenseradiel), Martin Patist (Algemeen Bestuurslid en contactpersoon Fractie Friese Meren) en Klaas Jumelet (Algemeen Bestuurslid en contactpersoon Fractie Harlingen). Met deze samenstelling is het nieuwe bestuur goede afspiegeling van de verschillende gemeenten. Het bestuur van het nieuwe lokale netwerk Greiden, Marren & Wad hoopt door deze samenvoeging een krachtige invulling te geven aan de binding van leden en geïnteresseerden in de politiek en ander ontwikkelingen in onze regio. Per gemeente zal een de contactpersoon vanuit het bestuur de verbinding houden met de gemeentelijke politiek. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zal er gewerkt worden met werkgroepen met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur. De politieke fracties in de gemeenten blijven uiteraard zelfstandig functioneren, alleen de lokale afdelingen in de drie gemeenten houden op te bestaan. Van de scheidende bestuursleden van de verschillende afdelingen is afscheid genomen.