Milder beleid paasvuren

Joure - De traditie van paasvuren blijft in stand. Van de beperkingen die B&W wilde opleggen blijft niets overeind. Dat betekent dat de dorpen weer als vanouds snoeihout mogen verbranden met de paasdagen.

Begin 2015 zijn beleidsregels opgesteld door gemeente De Fryske Marren. De insteek van deze beleidsregels was om in verband met de bescherming van het milieu te komen tot een vermindering van het aantal paasvuren. Dorpen die een jaar oversloegen, zouden in dat geval geen nieuwe vergunning krijgen. Daarnaast was maar een paasvuur per plaats toegestaan.

De beleidsregels leverden veel bezwaren op. De raad diende drie moties in. In overleg met brandweer, milieudeskundige en de dorpencoördinatoren zijn nieuwe regels opgesteld. Door de ruimere regelgeving blijft dat de traditie in stand, ook wanneer men onverhoopt verhinderd is een jaar het paasvuur ter plaatse te organiseren, of door externe factoren een andere organisator of locatie moet zoeken. Naast het behoud van de traditie wordt het beleid niet op slot gezet, zodat het altijd mogelijk blijft nieuwe initiatieven te ontplooien.

Door vaststelling van de gewijzigde beleidsregels zal de doelstelling die voor ogen stond bij vaststelling van de oorspronkelijke beleidsregels, het terugbrengen uitstoot en bescherming milieu, niet gehaald worden. Ook is het denkbaar dat organisatoren van andere beperkte tradities (vreugdevuren met oud en nieuw) van mening zijn, dat ook hun verboden tradities nieuw leven in geblazen moet worden.