1000ste baby 2016 Antonius Ziekenhuis Sneek

SNEEK - Op 13 december is in het Antonius Ziekenhuis in Sneek de 1000ste baby in 2016 geboren.

Sarah Venema uit Elahuizen kwam ter wereld in blakende gezondheid, onder toeziend oog van verloskundige in opleiding Wieke Rotman, verloskundige Mattanja Heenck en verpleegkundige Grietje Kamstra. Na een voorspoedige bevalling konden de gelukkige ouders, Grietje en Durk Venema, rond 10.00 uur ‘s ochtends hun prachtige dochter in de armen sluiten. Het Antonius Ziekenhuis is voor inwoners in een grote regio het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daarom is het ziekenhuis door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als ziekenhuis voor acute zorg. Daaronder vallen onder meer ook verloskunde en spoedzorg. Het aantal geboortes in het Antonius Ziekenhuis is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarmee is het belang van het Antonius Ziekenhuis voor geboortes in de regio onderstreept. Het Antonius Ziekenhuis werkt in de geboortezorg nauw samen met verloskundigen uit de regio. Desgewenst kunnen zij in het ziekenhuis ook bij de bevalling aanwezig zijn. Om ook in de toekomst goede geboortezorg te blijven bieden, wordt de afdeling verloskunde van het Antonius Ziekenhuis in 2017 ingrijpend gemoderniseerd. Zowel de verloskamers als de verpleegafdeling worden dan aangepast. Partners kunnen nu al blijven slapen op de kamer van moeder en kind, maar in de gemoderniseerde familiekamers zijn straks nog meer voorzieningen om het verblijf van moeder, kind en de partner zo aangenaam mogelijk te maken.