Omvormingen groen in Joure na jaarwisseling van start

JOURE - Het groen van Joure gaat vanaf begin 2017 op de schop. In Lemmer, Balk en in een aantal andere dorpen zijn de omvormingen klaar, nu is het de beurt aan de laatste perkjes van de gemeente. De omvormingen zullen De Fryske Marren ieder jaar een besparing opleveren van 350.000 euro.

Een honderd inwoners bezochten de afeglopen weken één van de inloopbijeenkomsten. Vooral in de brede school Joure Zuid was veel belangstelling en werden vragen gesteld over de te rooien bomen, het grasmaaien of de soort beplanting in de perken.

In Joure wordt ongeveer een derde deel van de perkjes met sierheesters weggehaald en vervangen door gras óf door vaste beplanting die onderhoudsvriendelijker is. Ook worden veel grasstroken minder vaak gemaaid en laten we dit doorgroeien tot kruidenrijk gras. Een strook van een meter vanaf de weg of het fietspad wordt wel kort gehouden. Dit in verband met de veiligheid en om de hondenbezitters tegemoet te komen. Het hoge gras moet de biodiversiteit aanwakkeren en geeft een gevarieerder en natuurlijker beeld. ,,Insecten voelen zich bovendien thuis in hoog gras en zijn erg nuttig’’, vertelt Niek Witteveen, projectleider omvormingen groen bij gemeente De Fryske Marren. ,,Die insecten helpen bij de plaagbestrijding van onder andere de eikenprocessierups.’’ (Het onderhoud van kruidenrijkgras is behoorlijk goedkoper dan dat van gazons, terwijl de ecologische kwaliteit ervan hoger is. Omvorming naar kruidenrijk gras kan alleen als de beplanting niet direct grenst aan tuinen van woningen, omdat inwoners bang zijn voor bijvoorbeeld muizen of voor overwaaiende onkruidzaden’’.

Ook worden er in Joure bomen gekapt. ,,Sommige bomen zijn vroeger te luxe aangeplant’’, licht beleidsmedewerker Ronald Stegink toe. ,,Ze staan te dicht opeen en worden beperkt in hun ruimte. Deze gaan wij uitdunnen zodat de blijvende bomen gezond blijven en beter kunnen uitgroeien. In een andere straat worden alle bomen weggehaald omdat deze dertig jaar geleden verkeerd geplant zijn. Deze bomen doen het helemaal niet goed in de grond waarin ze staan. En dan heb je nog de boomziektes zoals de iepenziekte en de essentaksterfte’’, vertelt Ronald Stegink. De bomen die de gemeente rooit de komende weken, worden gerooid met een reden: boomziekte, bomen die een slechte groeiplaats hebben, of te dicht bij elkaar staan. De bomen waar het om gaat zijn inmiddels voorzien van een oranje stip. Deze staan op de bomenkaart op de website van de gemeente.’’

Jousters die hun groenperkje willen behouden, kunnen zich tot en met 31 december melden bij de gemeente voor zelfbeheer. De gemeente zorgt voor hesjes, handschoenen, pionnen, een vrijwilligersverzekering en blijft zorgen voor het vervangen van de planten. ,,Nee, dit is niet direct een bezuiniging, maar een tegemoetkoming aan inwoners die zelf het onderhoud willen gaan uitvoeren. In Lemmer hebben we nu tien initiatieven lopen. In Joure zijn tot nu toe 23 aanmeldingen voor zelfbeheer.’’

De schop gaat op 2 januari de grond in. Het bomenbeleid staat voor januari op de agenda voor het college van B&W. Kijk voor alle plannen op de site van de gemeente: www.defryskemarren.nl/groen.