’t Kampke en it Twaspan verder als samenwerkingsschool

TERHERNE/TERKAPLE - Basisscholen ’t Kampke in Terherne en it Twaspan in Terkaple gaan per 1 augustus samen. De scholen hebben te maken met zo’n grote daling van het aantal leerlingen, dat op termijn beide scholen in hun voortbestaan worden bedreigd.

Schoolbesturen Primus en CBO Meilân hebben er daarom voor gekozen voor een fusie in de vorm van een samenwerkingsschool waarbij de twee huidige schoollocaties voorlopig beide blijven bestaan. De school krijgt één onderwijsteam onder één directeur en gaat vallen onder het bestuur van CBO Meilân. De samenwerkingsschool zal op beide locaties onderwijs verzorgen voor leerlingen met een christelijke en leerlingen met een openbare overtuiging. ‘t Kampke wordt formeel opgeheven, maar blijft bestaan als lespunt. De gemeenteraad stemt in met dit besluit.