Tachtig huishoudens op wachtlijst sociaal wijkteam

DFM - Gemeente De Fryske Marren kampt met een wachtlijst van tachtig huishoudens die gebruik willen maken van de diensten van het sociale wijkteam.

Om deze groeiende wachtlijst weg te werken, heeft het College van B&W extra subsidie toegekend om het team uit te breiden. De Inspectie Jeugdzorg geeft in haar inspectierapporten stelselmatig aan dat Sociale Wijkteams kernbeslissingen (besluiten over veiligheid en uithuisplaatsingen) nemen zonder daar de expertise van een gedragswetenschapper in te betrekken. Om aan de inspectie norm te kunnen voldoen, zal een gedragswetenschapper toegevoegd moeten worden aan het team. Het college heeft nu gehoor gegeven aan de vraag van de inspectie.