Europese subsidies voor circulaire economie

FRYSLAN - In een kort tijdsbestek hebben vereniging circulair Friesland en de provincie Fryslân Europese middelen voor circulaire economie naar Noord Nederland weten te halen.

Met de projecten SCREEN en Circulaire kennisontwikkeling wordt de overgang naar een circulaire economie gestimuleerd. De Europese subsidie voor beide projecten voor Fryslân is ruim € 1,2 mln. Kennisbundeling In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt. Ook gebruiken we zoveel mogelijk duurzame energie en wordt de bodem niet uitgeput. In het project ‘Screen’ werken Europese regio’s samen aan de verandering naar een circulaire economie. Dit gebeurt door bundeling van kennis. De provincie Fryslân heeft een plaats in dit samenwerkingsverband veroverd door de kennis van watertechnologie. Het samenwerkingsverband ontvangt € 1,8 miljoen uit het Europese programma Horizon 2020. Fryslân ontvangt hiervan een bedrag van ruim € 153.000. Kennisontwikkeling Het project ‘Circulaire Kennisontwikkeling’ is een initiatief van de vereniging Circulair Friesland. Met het project wil de vereniging innovaties in de circulaire economie vanuit Fryslân in Noord-Nederland organiseren. Bedrijven gaan samen met overheid en kennisinstellingen aan de slag om tot circulaire innovaties te komen. Voorzitter van de vereniging Circulair Friesland John Vernooij is blij met toekenning: “Een stevig resultaat. Hiermee gaan we de inzet vergroten en uitbreiden van Fryslân naar Noord Nederland.” Het project levert nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op in Fryslân en Noord-Nederland. De vereniging Circulair Friesland ontvangt voor het project een Europese bijdrage van € 986.000. De totale projectkosten zijn € 2,4 miljoen. De drie noordelijke provincies dragen ook bij. Gedeputeerde Sander de Rouwe : “We zien dat onze lobby, focus en inzet begint te werken, een mooie boppeslach. Het loont om meer naar Brussel te kijken. De ondernemers profiteren hiervan.”