Verenigingsleven blijft oud papier inzamelen

JOURE - Het verenigingsleven blijft verantwoordelijk voor de inzameling van het oud papier. Dat betekent dat de invoering van een papiercontainer van de baan is.

Sinds de fusie wordt oud papier in de gemeente De Fryske Marren op verschillende manieren opgehaald. In een deel van de gemeente wordt gewerkt met papiercontainers, in andere delen van de gemeente staan geen papiercontainers en zijn verenigingen als inzamelaar actief. Omdat de gemeente in de grijze containers nog teveel oud papier aantreffen, ging de voorkeur uit naar het overstappen op papiercontainers voor de hele gemeente, omdat uit cijfers blijkt dat papier dan beter gescheiden wordt. Nu wordt er met het restafval teveel onnodig papier verbrand. Maar voor de instanties die oud papier ophalen, is het een inkomstenbron. Gemeente De Fryske Marren en verenigingen hebben samen gekeken naar alternatieve manieren van inzamelen, zoals met minicontainers. Besloten is op basis van de gesprekken om de inzameling op dezelfde manier voort te zetten. De huidige inzamelaars kunnen doorgaan met inzamelen van oud papier en karton. Op het moment dat de vereniging of de school wil stoppen, neemt de gemeente de inzameling in dit gebied over.

De gemeente blijft ernaar streven om maximaal 100 kilogram afval per inwoner te halen. Het scheiden van oud papier is hierbij een belangrijk onderdeel. Samen met de scholen en verenigingen die oud papier inzamelen wil de gemeente de bewustwording bij inwoners blijven stimuleren.

In een deel van voormalig Skarsterlân maken verenigingen en scholen nog gebruik van de voertuigen van de gemeente met een achterlader, om oud papier in te zamelen. Deze voertuigen zijn bijna afgeschreven, maar kunnen in 2017 nog door verenigingen worden gebruikt. De wagens zijn niet meer geschikt voor het inzamelen van ander afval, dit gebeurt namelijk nu met zijladers. De gemeente zal de wagens na afschrijving dan ook niet meer vervangen. De verenigingen zullen daarom vanaf 2018 met andere voertuigen oud papier moeten inzamelen, zoals nu ook al bij veel andere verenigingen en scholen gebeurt.