Oude Far virtueel tot leven gebracht

Joure - Kameleonvaarders Hielke en Sietse vertellen over de vroegere tijden van Terherne. Met een verhalenroute langs het oude far wil Stichting Vrienden van de Kameleon toeristen die Terherne bezoeken het hele dorp laten zien.

Voor dit project ontvangt de stichting € 8.160,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 20.400,-. Door samen met dorpsbewoners op zoek te gaan naar verhalen en beeldmateriaal wordt een verhalenroute langs tien locaties samengesteld. Een speciale app leidt bezoekers naar deze punten, die vroeger aan het far lagen. Dit is een riviertje waarop werd afgewaterd. Op deze locaties kunnen bezoekers op hun smartphone verhalen en beelden uit vroegere tijden bekijken. Deze worden verteld door Kameleonvaarders Hielke en Sietse. Denk hierbij aan het verhaal achter het wapen van Terherne, de sloten met pramen en het monument voor de kerk. Er kan afgeweken worden van de far-route om een bezoek te brengen aan onder andere de dorpssmid, het dorpsplein en de molen de Woudaap in het Kameleondorp.

De geschiedenis van Terherne wordt op deze wijze toegankelijk gemaakt, gehoord en bewaard. De app kan op den duur uitgebreid worden met meerdere verhaalpunten.