Stichting haalt 105 kerstpakketten op voor mensen met smalle beurs

JOURE - De Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân heeft 105 kerstpakketten opgehaald voor mensen met een smalle beurs. Daarnaast heeft de stichting 660 euro aan giften ontvangen.

Op 17 december 2016 heeft de Stichting deze traditionele actie gehouden, die ook dit jaar weer een groot succes was. Vele mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en belangeloos een kerstpakket ter beschikking gesteld. De Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken uit de voormalige gemeente Skarsterlân. Het werkgebied van de Stichting omvat ook de voormalige gemeente Skarsterlân. Het doel van de Stichting is mensen te helpen die financieel in de knel zitten: helpen waar geen helper is. De hulp wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur. De Stichting dankt iedereen die aan deze actie heeft meegedaan heel hartelijk voor hun solidariteit, ook uit naam van hen die het zo hard nodig hebben.