Dienst van de Eenheid

Joure - Joure -  In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen houdt de Raad van kerken Joure en omstreken de jaarlijkse oecumenische viering: Dienst van de Eenheid. Dit is 15 januari.

Een jaarlijkse ontmoeting waar mensen elkaar kunnen leren kennen en kunnen inspireren. De dienst begint om 10.00 uur in de Rooms Katholieke Kerk. Het thema van de dienst is: Muren afbreken. Gelezen wordt onder andere Jozua 6: 1-8 Om iedereen in de gelegenheid te stellen naar deze dienst te komen, zullen de andere deelnemende kerken die ochtend gesloten zijn. Voorgangers zijn  Cristien Ferrari, pastor Lucas Foekema en Simon van der Linden. Het koor Cantabilé onder leiding van Rinny Pijpker zal de viering muzikaal begeleiden. Voor de kleintjes is er oppas, en de kinderen van de basisschool kunnen naar de kindernevendienst.