Verslag mantelzorg bijeenkomst

Joure - Het mantelzorg café vond donderdag 12 januari plaats in Sint Theresia.

Het onderwerp van deze avond was Mantelzorgers en Vakantie. Wat zijn de mogelijkheden? Welke oplossingen zijn er mogelijk om de zorg tijdelijk aan een ander over te dragen en hoe zit het met de financiering ? De gastvrouw van deze avond, Linda van Keulen , opende de avond en gaf uitleg over het programma. Mevrouw Boekhout, mantelzorgmakelaar vertelt over de drie wetten die het mogelijk maken dat er zorg geboden kan worden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO ) , het CIZ waar men terecht kan voor een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de zorgverzekeringswet. Om meer informatie te krijgen over respijtzorg is er de site www.respijtwijzer.nl Mevrouw Boersma en mevrouw Oord hebben uitleg gegeven over thuiszorg.  De Zonnebloem werd vertegenwoordigt door mevrouw Fischer. De zorgbemiddelaar van Patyna, mevrouw Vonk vertelt over Kort Durende Opnames (KDO). Van Hof en Hiem zijn mevrouw De Vries en mevrouw Sikkes aanwezig. Zij geven uitleg over de dagbesteding.  Miks organiseert mantelzorgweekenden.