Kerstpakketenactie 2016

Joure - De Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken uit de voormalige gemeente Skarsterlân. Het werkgebied van de Stichting omvat ook de voormalige gemeente Skarsterlân.

Het doel van de Stichting is mensen te helpen die financieel in de knel zitten: helpen waar geen helper is. De hulp wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur. Een van de activiteiten van de Stichting is de Kerstpakkettenactie. Op 17 december 2016 heeft de Stichting deze traditionele actie gehouden, die ook dit jaar weer een groot succes was, Vele mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en belangeloos een kerstpakket ter beschikking gesteld. Er zijn 105 pakketten uitgedeeld aan mensen die het hard nodig hebben en door uw gulheid met de feestdagen een extraatje hebben gekregen.  Aan giften heeft de Stichting het  bedrag van 660 euro ontvangen. De Stichting dankt iedereen die aan deze actie heeft meegedaan heel hartelijk voor hun solidariteit, ook uit naam van hen die het zo hard nodig hebben.