Stervensbegeleiding VPTZ nu ook mogelijk in verzorgingstehuizen

JOURE - De vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ZuidwestFriesland mogen nu ook begeleiden in verzorgings-en verpleeghuizen.

Staatsecretaris Martin van Rijn heeft het mogelijk gemaakt dat vanaf 1 januari 2017 vrijwilligers van de VPTZ ingezet kunnen worden, ter ondersteuning van mensen in de terminale fase in verzorgings-en verpleeghuizen. Tot die tijd mochten inzetten van vrijwilligers in verzorgings-en verpleeghuizen niet meegenomen in de subsidieaanvraag bij het Ministerie van WVS en daardoor werd hier weinig gebruik van gemaakt. De nieuwe regeling maakt dit nu wel mogelijk. De VPTZ Zwf. ontvangt hiervoor per inzet een kleine vergoeding van het Ministerie van VWS. Voor de familie, naasten of het verzorgings-of verpleeghuis zijn hier geen kosten aan verbonden. De regeling is zelfs zodanig verruimd dat ook mensen die reeds woonachtig zijn in een verzorgings-of verpleeghuis in de laatste fase van hun leven nog mogen worden opgenomen in de hospice. De nieuwe regeling maakt dit mogelijk.

Het inzetten van geschoolde vrijwilligers geeft familie, naasten maar ook de verzorgings-en verpleeghuizen de ruimte om terminaal zieke mensen niet in eenzaamheid te laten sterven. Informatie over de inzet van vrijwilligers is verkrijgbaar bij de coördinatoren van de VPTZ Zwf. tel.0515-430604.