Zorgboerderij BoerenBlij neemt deel aan Sociale Top 2017

HASKERHORNE - De Sociale Top is bedoelt om de weg die we ingeslagen zijn sinds januari 2015 meer en meer vorm te geven. Het Rijk verplaatste de verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Dit is een grote verandering geweest die niet in één klap gebeurd.

Op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten en de stad Eindhoven zijn op 23 januari 600 professionals, vrijwilligers, actieve burgers, ondernemers, politici en beleidsmakers samen gekomen met 1 doel, oplossingen formuleren voor de uitdagingen in het Sociale Domein, zorg, onderwijs, wonen, werken en integratie. Samen met ervaringsdeskundigen in huiskamers, scholen, sportkantine, raadzaal, opvang- en buurthuizen, zorgcentra en moskeeën, daar waar de vragen spelen verzamelde zich dwarsdenkers en voorlopers uit het sociale Domein op 50 locaties in de stad Eindhoven. Zij gingen met elkaar in gesprek, met inwoners, met lokale organisaties over de uitdagingen in het Sociale Domein. Hoe bouwen we aan een samenleving waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar? Hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben? Het was niet alleen erover praten, maar deelnemers komen ook met oplossingen en initiatieven. De beste ideeën en vormen een agenda voor de toekomst. Zo wordt er gebouwd aan het Nederland van morgen. BoerenBlij was er bij.