In noflike fakânsje

JOURE - De Jouster toaniel groep Eigen Folk spilet ’t Frysktalige blij spul: “In noflike fakânsje” op sneon 11 februari 2017 om 20.00 oere in ’t Haske op ‘e Jouwer.

It stik spilet op ien fan de waadeilannen. In jong stel wol tegearre genietsje fan in noflike fakânsje. In pear gasten tinke der lykwols hiel oars oer. Under lieding fan regisseur Johan Platte. Na afloop verloting met mooie prijzen. En er kan gedanst worden op muziek van Weima en van der Werf. Kaarten zijn te koop bij parochiecentrum Midstraat 10, Jaap Jager Scheen 84, Pytsje Melein Markol 2, Martha Poiesz Helmhout 60.