Plan It Lokaal financieel haalbaar

JOURE - Vereniging It Lokaal is volop bezig om de Evenementenhal in Joure zich eigen te maken. Drie Jouster orkesten en zeven toneel gerelateerde verenigingen hebben de handen ineen geslagen om hun clubs overeind te houden. Door de bezuinigingen kunnen zij niet in de huidige vorm blijven bestaan, en vooral niet op de huidige plek.

Het plan bestaat uit het gezamenlijk betrekken van de voormalige Evenementenhal, en hier Cultureel Centrum It Lokaal van te maken. Hierdoor kan het culturele verenigingsleven in Joure blijven bestaan en nieuwe impulsen krijgen. In november 2016 heeft de vereniging uitleg gegeven aan de gemeenteraad van De Fryske Marren over hun plannen. Naar aanleiding van deze presentatie heeft de FNP vragen gesteld aan het College van B&W.

De vereniging heeft na veel werk en met ondersteuning van diverse deskundige partijen een haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Hieruit blijkt dat het plan financieel haalbaar is. De exploitatie is sluitend. Voor de verbouwing moeten nog subsidies worden aangevraagd, zowel bij de gemeente als bij diverse fondsen en stichtingen.

In december 2016 is het rapport overhandigd aan wethouder Durk Durksz. De overbruggingssubsidie aan de toneelverenigingen voor de huur van hun oefenruimte in de Bonifatiusskoalle voor het eerste half jaar van 2017 is door het college toegekend, maar overeenstemming tussen It Lokaal en de gemeente is er nog niet. De gemeente De Fryske Marren staat positief tegenover de plannen, maar zegt niet anders te kunnen dan de Evenementenhal voor een marktconforme prijs verkopen.

,,Wij doen er alles aan om het plan te laten slagen’’, licht bestuurslid Van Schaick toe. ,,We kunnen ook niet anders. Als na dit jaar de subsidie ophoudt kunnen de toneelverenigingen nergens naartoe.” Ook de muziekverenigingen moeten dan een ander heenkomen zoeken.

De subsidieaanvraag van It Lokaal is in voorbereiding. In juni/juli van dit jaar wordt in de gemeenteraad de definitieve beslissing genomen met de Kadernota.