Ouderenkoepel presenteert plannen aan wethouder

JOURE - Wethouder Janny Schouwerwou van De Fryske Marren noemt de samenwerking in de vorm van coproducties tussen gemeente en de onafhankelijke koepel van ouderenbonden ‘Fryske Marren Vitaal’ een buitengewoon goed voorbeeld van effectiviteit in eigen huis.

Zij sprak bij het aanbieden van het beleidsplan 2017-2020 van Fryske Marren Vitaal op donderdag 9 februari in het gemeentehuis in Joure. Na een inleiding door voorzitter Douwe Zwaga werd aan de hand van een PowerPoint presentatie een korte impressie gegeven van de geschiedenis, de doelgroep en de neergelegde plannen. Daarbij was en is de gezamenlijke opzet met de gemeente voor de verzorging van de Cliëntenondersteuning bij WMO-aanvragen een van de belangrijke punten. En voor de toekomst staan er nog enkele van deze coproducties op stapel zoals ‘Langer thuis blijven wonen’ en ‘Eenzaamheid’. Voor Fryske Marren Vitaal is het cruciaal om als belangenbehartiger voor ouderen binnen de gemeente zorg te dragen voor een goed beleid op het gebied van wonen, mobiliteit, zorg en welzijn.

De verschillende afdelingen en leden van de drie ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB werken op deze manier samen aan een maatschappij die ouderen een plek en een stem geeft om de eigen inbreng te blijven behouden.