Doppenactie Wereldwinkel vindt doorgang

JOURE - Wereldwinkel Joure kreeg eind vorig jaar te horen dat door de dalende opbrengst per kilo doppen KNGF het ophalen niet langer kon bekostigen.

Het reeds bestaande depot uit Donderen (Drenthe) heeft echter met een aantal hartstochtelijke spaarders en (oud)doppenchauffeurs besloten zelfstandig door te gaan met het ophalen van doppen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Omdat KNGF als organisatie niet meer verantwoordelijk is voor het ophalen en de kosten daarvan, gaat de opbrengst naar hun stichting ‘Stichting Vrienden Doppenactie Noord-Nederland’. Na aftrek van de kosten zullen de opbrengsten als donatie aan KNGF Geleidehonden worden geschonken. De medewerkers van Werelwinkel Joure zijn blij dat deze sympathieke actie doorgang kan vinden.

Doppen van hard plastic kunnen schoon worden ingeleverd bij de Wereldwinkel, het liefst in een zo groot mogelijke zak.