Projectplan Kadeverbetering Zoute Poel Terherne

TERHERNE - Wetterskip Fryslân gaat dit voorjaar beginnen met kadeverbetering van de Saltpoel. Het gaat om het stuk tussen het Meer van Lenten en de Jongebuorsterfeartbrêge bij Terherne.

Tijdens deze werkzaamheden, die enkele maanden tot een half jaar gaan duren, zal het schelpenpad afgesloten worden. Het betreffende stuk voldoet niet aan de veiligheidseisen met betrekking tot afkeurhoogte en stabiliteit.

Dit stuk waterkering wordt iets opgehoogd (afhankelijk van de plaats zo'n 0 tot 35 cm), en in verband met de stabiliteit wordt de dijk een vijf meter richting het open water verplaatst.