Uitvaartvereniging Nannewiid eert zijn oprichting 100 jaar geleden

ROTTUM - Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan organiseert het bestuur van de uitvaartvereniging Nannewiid zaterdagmiddag 25 februari vanaf 14.00 in het dorpshuis van Rottum een middag gevuld met een lach en een traan voor hun leden.

Op 23 februari 1917 is de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Rottum opgericht. Na vele decennia deze vereniging door middel van vrijwilligers in stand te houden is de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Rottum per 1 januari 2016 met de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Oudehaske samengegaan in de ‘Uitvaartvereniging Nannewiid’. In april 2016 is aan dit duo ook de ‘De Laatste Eer’ van Haskerhorne toegetreden. Deze drie oude verenigingen met een kleine duizend leden vormen nu de ‘Uitvaartvereniging Nannewiid’. Ondanks dat de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Rottum officieel niet meer bestaat heeft het bestuur daarom ervoor gekozen om het 100 jarig bestaan van Rottum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het programma ter ere van deze speciale gelegenheid is gevuld met onder andere een voorstelling van Teake van der Meer en tafel ingericht met educatief materiaal over de geschiedenis van de vereniging Nannewiid. Hierbij kan gedacht worden aan oude handgeschreven notulen boeken en informatieve vakbladen en websites. Na het officiële programma zal er ook gelegenheid zijn voor een informeel samenzijn om herinneringen op te halen.