Petitie tegen grote scheepvaart Terherne

TERHERNE - Op 29 maart behandelen de Provinciale Staten het rapport Brede Ruimtelijk-economische analyse van de Friese Havens en Vaarwegen. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de prioritering van de investeringen in de vaarwegen in te vullen. Dit in verband met het stimuleren van vervoer over water.

Voor Terherne houdt dit in dat het tracé Terherne – Heerenveen aangepast gaat worden. Dan mogen er schepen varen van klasse IV en Va (tot 110 meter lang) en dit terwijl het tracé oorspronkelijk bedoeld was voor klasse III (67 meter). Volgens Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DeBút en WSV Onder Ons is het rapport uiterst eenzijdig. Ze geeft volgens hen alleen een antwoord op de kosten van de aanleg en opwaardering van de vaarweg, maar niet over unieke karakter van het gebied beschut water voor kleinschalige watersport, verkeersveiligheid op het water, het teniet doen van Friese merensubsidies, verwijderen van goed gebruikte Natura2000 eilandjes van WSV Onder Ons, terugkerende kosten en terugval in aantrekkelijkheid voor toerisme, werkgelegenheid, economie en waarde. Bovendien blijkt dat het containervervoer over water naar Heerenveen minder efficiënt is dan toegelicht in het rapport.

De grote klasse Va schepen hebben een waterverplaatsing van 3 miljoen liter water. Denk aan wat voor gevolgen dit zal hebben voor beschoeiingen en het dichtslibben van de Terhernster Puollen. Er zal een vaarroute aangelegd worden voor de recreatievaart naast de bestaande vaargeul, dit gaat ten koste van de eilandjes van wsv Onder Ons.

Het vaargebied rondom Terherne is zeer populair bij kleine recreatievaart. Als er schepen van 110 meter lang komen te varen wordt de situatie voor kleine recreatie wel erg penibel, lees gevaarlijk. In het rapport staat beschreven dat er geen ernstige ongevallen zijn geweest en dat moet ook zo blijven.

Het dorp Terherne, vertegenwoordigd in Plaatselijk Belang Terherne, de ondernemersvereniging DeBút en Watersportvereniging Onder Ons wil geen opwaardering van de vaarweg van het Prinses Margriet kanaal naar Heerenveen via Terherne. Een tracé voor grote schepen hoort in deze tijd niet aangelegd te worden door een toeristisch dorp en natuurgebied waar zeer veel aan kleine recreatievaart wordt gedaan.

De organisaties vragen de Provinciale Staten te besluiten om een rechtstreekse vaarweg van het PM kanaal naar Heerenveen aan te leggen via het Slachtegat of te onderzoeken of er niet beter een los- en laadplaats direct aan het PM kanaal kan worden aangelegd.

De Terhernster organisaties willen deze mening graag delen en Provinciale Staten laten weten dat het niet alleen het dorp Terherne deze mening is toegedaan. Er is een petitie gestart die digitaal ondertekend kan worden op www.petities.nl geen grote scheepvaart in Terherne.